Discipelschap is een zeer gemist concept bij hedendaagse leiders in de Gemeente. Dit concept wordt vaak niet onderwezen aan een bekeerling. Het gevolg hiervan is gebrek aan kennis van God. Elk persoon dat bekeerd is, wordt een discipel van Jezus. Met andere woorden je wordt een volgeling van Jezus. Je leeft zoals Jezus heeft geleefd en leert van Zijn onderwijzingen in de Bijbel. Deze onderwijzingen breng je in praktijk. Naar mate je meer groeit in de discipelschap, zal je God meer leren kennen en meer van Hem willen weten. Jouw opgedane kennis geef je weer door aan anderen. Dit is hoe je meer discipelen creƫert. Dit noemen we vermenigvuldiging.

In onze onderwijzingen over discipelschap vind je waardevolle informatie die je op weg helpen naar ware vrijheid. Hieronder de links naar de onderwijzingen over discipelschap;

Wat is een discipel?
Discipelschap: De weg naar vrijheid