Discipelschap: De weg naar het kruis

De Heere Jezus zei tegen Zijn discipelen;  “Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme zijn kruis op en volge Mij” (Mattheüs 16:24) (Lukas 14:27). Maar de Heere Jezus kon zijn eigen kruis niet dragen, en dat kunt u ook niet! Zoals Jezus Zijn eigen kruis droeg naar Golgotha, geleid door de…

De kracht van God in ons

Geloof je dat God’s kracht in ons werkt? Zonder geloof is het onmogelijk om God Zijn kracht in ons te ervaren. Die kracht is dezelfde sterke macht waarmee God Jezus weer levend maakte. En het is dezelfde macht waarmee Hij Hem in de hemelse plaatsen een plaats gaf naast zichzelf.’ (Efeze 1:20 ). Deze tekst blijft me verbazen. Gods…

Wat zegt de Bijbel over het woord filosofie

Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. 1Petrus 5:8 – HSV De Bijbel spreekt niet direct over “filosofie” in de moderne zin van het woord. Echter, in het Nieuwe Testament wordt het Griekse woord “philosophia” (waarvan het woord “filosofie”…

Discipelschap: De weg naar vrijheid!

Een discipel is een leerling, iemand die luistert naar het onderwijs van een ander en die persoon nadoet. Het woord komt van het Latijnse discipulus, dat ‘leerling‘ betekent. In veel gemeenten spreekt men niet vaak over ‘discipelschap‘, waarmee men de gelovigen aanduidt als volgelingen en leerlingen van Jezus. Volgens de evangeliën kwam Jezus Christus niet…

Religie of Relatie

God is een God van relatie niet een god van Religie ! Hoe vaak hoor je Christenen wel niet zeggen: “wij hebben geen religie, maar een relatie. Wij zijn bevrijd van religie en moeten niets meer”. Zij zijn er trots op, dat zij niet, zoals vorige generaties, een religie aanhangen en allerlei dingen moeten doen…