Geloof je dat God’s kracht in ons werkt? Zonder geloof is het onmogelijk om God Zijn kracht in ons te ervaren. Die kracht is dezelfde sterke macht waarmee God Jezus weer levend maakte. En het is dezelfde macht waarmee Hij Hem in de hemelse plaatsen een plaats gaf naast zichzelf.’ (Efeze 1:20 ). Deze tekst blijft me verbazen. Gods kracht werkt in ons. En dan niet zomaar een kracht, maar dezelfde kracht waarmee God Jezus uit de dood heeft opgewekt! (Romeinen 8:11). Dat kan niet anders dan goddelijke kracht zijn. Dit maakt me nieuwsgierig, want soms voel ik me helemaal niet zo krachtig of sterk. Integendeel, ik kan me zo moedeloos en onzeker voelen. Ik verlang ernaar om Gods kracht in mij te ontdekken en vanuit die kracht te leven. Deze tekst komt uit een prachtig gebed van Paulus aan de mensen in (Efeze 1:17-21). Hij bad om wijsheid en dat zij zouden begrijpen hoe groot deze kracht is. Laten we ons verdiepen in de kracht van de opstanding en ontdekken hoe Gods kracht werkt in ons.

Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?. Mattheüs 27:46 (HSV).

Jezus lijdt en sterft

Jezus was helemaal alleen. Aan het kruis hoorde Hij letterlijk nergens meer bij. Niet bij de hemel en niet bij de aarde. Hij had veel pijn en verdriet. Hij voelde alle verschrikkingen, van alle mensen ooit, door Zijn ziel gaan. Haat, jaloezie, misbruik, macht, onrecht enzovoorts enzovoorts. Werkelijk álles wat wij ooit hebben misdaan en nog gaan doen. Jezus’ lichaam kon dit niet aan. Jezus beval Zijn Geest in de handen van Zijn Vader en stierf (Lukas 23:46). Hij gaf Zijn leven voor ons. Vervolgens werd Hij van het kruis gehaald en begraven. Jezus ligt in Zijn graf. Het lichaam van onze Heer en Herder ligt te ontbinden. Zijn bloed stroomt niet meer, zijn organen werken niet meer. Hij ademt niet meer. Er komen geen woorden van leven meer uit Zijn mond. Zijn ogen kijken niet meer liefdevol naar de mensen om Hem heen. Hij is levenloos.

Machtige kracht bij de opstanding

Maar dan, op de derde dag. De zon komt op in het oosten. In de ochtendschemer beginnen de eerste vogels te fluiten tot eer van God, zoals ze dat altijd doen. Ik stel me voor dat ze die zondagochtend uitbundig en vol blijdschap gezongen hebben. De eerste zonnestralen schijnen over Jeruzalem heen. De aarde beeft. Er gebeurt een onvoorstelbaar groot wonder. Met een enorme machtige kracht komt er weer leven in Jezus’ lichaam! Gods Geest waait wonderlijk met stromen levenskracht door Jezus’ lichaam en het onmogelijke gebeurt: Jezus leeft! Zijn organen genezen, bloed dat weer stroomt. Levensadem in Zijn longen. Jezus doet Zijn ogen open en leeft! God is almachtig. Dat betekent dat Hij alles kan. Hij is niet te vergelijken. Niks is voor Hem onmogelijk. Zijn macht is ook groter dan dood en duisternis. En door deze macht kon Jezus weer levend worden.

Volgens de Bijbeltekst van Efeze 1:20 is deze zelfde, machtige kracht dus ook in ons aanwezig! Gods kracht werkt in ons! Die kracht is de Heilige Geest, die in ons woont en werkt. Die je doet geloven en jou inzet in Zijn Koninkrijk met jouw unieke gaven en talenten. Dit is niet logisch of vanzelfsprekend, nee, het is een wonder! En alleen mogelijk door Gods kracht die in jou werkt. Wat een wonder. En wat een omgekeerde wereld! God in ons, met Zijn krachtige Geest. Terwijl wij eigenlijk aan dat kruis hadden moeten hangen en door God verlaten hadden moeten worden. Wij hadden die ondraaglijke pijn verdiend, als straf voor al die keren dat wij andere mensen en God pijn hebben gedaan met onze jaloersheid, verkeerde verlangens, onze bezorgdheid over geld, en wat anderen van ons vinden. Dat Jezus dit heeft gedaan voor ons, verwondert mij, en maakt mij heel dankbaar.

Hoe werkt Gods kracht in ons?

Ik leer door deze tekst in Efeze 1 dat wij niet aan het kruis hoeven, maar dat wij uit liefde Zijn genade krijgen, en dat Gods kracht in ons werkt. Ik wil die kracht ontdekken en gebruiken voor God en Zijn Koninkrijk. Door deze kracht kunnen wij geloven en vertrouwen, en de mensen om ons heen liefhebben en helpen. Door deze kracht mogen wij bidden: 

Almachtige Here God. Vader, wat bent U machtig groot.
Dank U dat U het heelal en de aarde schiep en nog steeds elke dag beschermt. 
Dank U Jezus. Dat U een mens werd. Dat U stierf in onze plaats en de dood overwon. Puur uit liefde voor de wereld en voor mij. En mij doet zeggen: Jezus is mijn Heer. Wilt U mij gebruiken, om Uw liefde door te geven aan de mensen om mij heen. U kent mij. Ik wil naar Uw zachte stem luisteren, wat wilt U tegen mij zeggen? U dat U het heelal en de aarde schiep en nog steeds elke dag beschermt. 
Dank U Jezus. Dat U een mens werd. Dat U stierf in onze plaats en de dood overwon. Puur uit liefde voor de wereld en voor mij. Dank U Geest, dat U met diezelfde kracht waarmee Jezus opstond uit de dood, in mij leeft en in mij werkt. En mij doet zeggen: Jezus is mijn Heer. Wilt U mij gebruiken, om Uw liefde door te geven aan de mensen om mij heen
. Amen

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *