Een discipel van Jezus is iemand die het verlangen en de bereidheid heeft om voortdurend van Hem te leren en Zijn voorbeeld te volgen, in de kracht van de Heilige Geest. Het woord discipel komt wel 269 keer in de evangeliën en in het boek Handelingen voor. Daaruit blijkt wel hoe belangrijk het is.

afbeelding: een discipel (mathetes)

Mathetes

Het Griekse woord voor ‘discipel’ is mathetes, wat betekent: iemand die van een andere leert. Een discipel is iemand die niet alleen de woorden van zijn meester aanhoort, maar vastbesloten is die ook in praktijk te brengen. Van iedere christen wordt verwacht dat hij/zij zo’n leerling is.

In de genoemde definitie komen de volgende (werk)woorden m.b.t. discipelschap naar voren, namelijk:

Verlangen: is gemotiveerd en heeft een passie voor Jezus.
Openheid/bereid zijn: wil van Hem ontvangen en stelt zicht daar voor open.
Leren: is leergierig en wil onderwezen worden
Volgen: in gehoorzaamheid doen wat Jezus vraagt.

Hierbij gaat niet alleen om het horen, maar bovenal om het doen.

Christenen

In Handelingen 11:25-26 lezen we dat Saulus en Barnabas de nieuwe gelovigen in Antiochië onderwezen in de principes van Jezus.

Hierdoor werden ze discipelen van Jezus. In deze plaats werden ze voor het eerst christenen genoemd. Ze waren dus discipelen, maar werden christenen genoemd. In onze tijd worden we als gelovigen christenen genoemd. Maar zijn we ook werkelijk discipelen van Jezus?

Een discipel is toegewijd aan de vervulling van de Grote Opdracht (Matt. 28:18-20). Hij heeft als doel  nieuwe discipelen te maken, niet alleen maar bekeerlingen. Een bekeerling kan van gedachten veranderen, maar een discipel verandert zijn hele leven en volgt zijn Meester.

“Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.”Mattheüs 28:18-20 HTB

Vermenigvuldiging

We hebben allemaal gaven en een taak gekregen. Maar de taak van de leiders is om elk bekeerling tot de gemeente daarin toe te rusten en te trainen! Als deze visie niet bij de leiders aanwezig is, wordt dit principe geblokkeerd.

Iemand stelde eens de volgende vraag, ‘Wat is de rijkste plaats op aarde?’ Toen niemand het juiste antwoord kon geven , zei de vraagsteller:
‘Een begraafplaats, want daar liggen alle talenten en gaven begraven die niet ontwikkeld en gebruikt zijn.’ Dit klinkt overdreven, maar het is wel waar. God heeft ons allemaal gaven gegeven voor een specifiek doel. Als de leiders de gelovigen niet trainen, komen deze gaven niet tot bloei. Dit is in de eerste plaats een groot verlies voor het koninkrijk van God. Daarnaast ook voor de nieuwe gelovigen is het een groot verlies. Tevens de leiders komen zelf niet tot hun doel waarvoor ze aangesteld zijn.

Het geheim

Het geheim van een gezonde gemeente is, discipelen die zich vermenigvuldigen. Dit is een Bijbels principe. Het is namelijk de Grote Opdracht. ( Matt.28:18-20 ). We moeten voor nieuwe werkers bidden en hen toerusten voor hun taak in de gemeente ( Matt 9:37-38). De gemeenten waarin dit gebeurt, worden gezegend en groeien.
We zien het in de Bijbel, leren het uit de geschiedenis en zien ook tegenwoordig daarvan vele voorbeelden.

‘Wat moet er toch veel geoogst worden!’ zei Hij tegen zijn leerlingen. ‘En wat zijn er weinig arbeiders! Vraag de Landheer of Hij meer arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ -Mattheüs 9:37-38 HTB

Het principe van vermenigvuldigen

We kunnen de opdracht van Jezus alleen uitvoeren door het principe van vermenigvuldigen  toe te passen. Dit proces van vermenigvuldigen kunnen we als volgt weergegeven:

 • ongelovigen worden gelovigen
  • gelovigen worden discipelen
 • discipelen worden werkers
  • werkers maken gelovigen
  • werkers maken discipelen
 • werkers worden leiders
  • leiders maken werkers
  • leiders maken leiders

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *